Giỏ hàng

Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - cấp I - Phần 13

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

G.4 Các ví dụ về ký hiệu

Ví dụ

No

Hình vẽ

Ký hiệu                                    Giải thích

1

2

3

4

5

6

7

8

G.5 Bố trí đường ống dùng cho nước làm mát

G.5.1 Bố trí đường ống nước làm mát cho các bơm ly tâm công xôn

G.5.2 Bố trí đường ống nước làm mát cho bơm đặt giữa hai ổ trục.

G.6 Hệ thống dầu bôi trơn có áp điển hình