Giỏ hàng

Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - cấp I - Phần 7

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

Bảng B.2 - Đặc tính của họ bơm trục đứng

Số của họ

Hình vẽ chung

Giới hạn về kỹ thuật

Vật liệu

Áp suất làm việc cho phép bar

Nhiệt độ làm việc cho phép oC

Mặt bích

DN

10A1)2)

Ống hút đặt chìm

20

60

50 tới 600

Gang đúc

10B1)2)

Thép đúc

11A1)

20

60

500 tới 600

Gang đúc

11B1)

Thép đúc

12A1)

 

30

0 tới 110

40 tới 350

Gang đúc

12B1)

55

-45 tới 250

Thép đúc

13A1)

30

0 tới 110

40 tới 350

Gang đúc

13B1)

55

-45 tới 250

Thép đúc

14A1)

30

0 tới 110

40 tới 350

Gang đúc

14B1)

55

-45 tới 250

Thép đúc

15A1)

30

0 tới 100

40 tới 350

Gang đúc

15B1)

55

-45 tới 250

Thép đúc

16A

30

110

40 tới 150

Gang đúc

16B

250

40 tới 200

Thép đúc

17A

 

30

110

40 tới 150

Gang đúc

17B

250

40 tới 200

Thép đúc

1) Các giá trị cho phép của lực và mômen đối với các họ 10 đến 15 trong Bảng B.3 và B.5 chỉ có hiệu lực khi khoảng cách giữa đường tâm của các mặt bích trên đó có tác dụng của các tải trọng ở trong các giới hạn được chỉ ra dưới đây.

2) Đối với các họ 10 A và 10 B, các giá trị đã cho đối với các lực và mômen dựa trên giả thiết rằng khuỷu ống xả được chế tạo nguyên khối với chân đế của bộ dẫn động được dùng làm để đỡ của toàn bộ thiết bị bơm. Trong trường hợp kết cấu của bộ phận này (hai hoặc nhiều chi tiết) tách biệt nhau thì các giá trị được chỉ dẫn trong Bảng B.5 phải được chia cho 2.

CHÚ THÍCH: Các chi tiết được chế tạo từ thép hàn có thể được đồng hóa với thép đúc trong chừng mực mà các tải trong chừng mực mà các tải trọng có liên quan cho phép với điều kiện là chúng có kết cấu cứng vững với chiều dày thành tương đương với nhau.