Giỏ hàng

Ống

TCVN 8636: 2011 - phần 6
TCVN 8636: 2011 - phần 6
PHỤ LỤC F (Quy định)HÌNH DẠNG ĐƯỜNG HÀN VÀ CÁC KHUYẾT TẬT BÊN NGOÀI CỦA ĐƯỜNG HÀN CẤP I, II VÀ IIIBảng F.1Tên các khu...
TCVN 8636: 2011 - phần 5
TCVN 8636: 2011 - phần 5
E.1.4 Tại tiết diện trong vành đai mố đỡ trung giana) Thành phần ứng suất pháp theo chu vi tiết diện ống do phản lực ...
TCVN 8636: 2011 - phần 4
TCVN 8636: 2011 - phần 4
PHỤ LỤC B (Quy định)HỆ SỐ DÙNG TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾBảng B.1 - Hệ số C chuyển đổi từ cường độ chính sang cường độ ...
TCVN 8636: 2011 - phần 3
TCVN 8636: 2011 - phần 3
PHỤ LỤC A (Quy định)XÁC ĐỊNH CÁC LỰC TÁC ĐỘNG LÊN ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÁC MỐ CỦA NÓ (CÁC GIÁ TRỊ Ai)Bảng A.1Tên của lực tác ...
TCVN 8636: 2011 - phần 2
TCVN 8636: 2011 - phần 2
5.1.4 Hệ số ma sát f chọn như sau:a) Trong khớp bù co giãn với chất trám bằng dây tẩm graphite hoặc gioăng cao su: f ...
TCVN 8636: 2011 - phần 1
TCVN 8636: 2011 - phần 1
TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 8636: 2011CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC BẰNG THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ,...
TCVN 8635 : 2011 - phần 4
TCVN 8635 : 2011 - phần 4
Bảng C.6 - Trị số dung sai tiêu chuẩn (theo TCVN 2244-99)Đơn vị tính dung sai milimétKích thước danh nghĩa, mmCấp dun...
TCVN 8635 : 2011 - phần 3
TCVN 8635 : 2011 - phần 3
PHỤ LỤC A (Tham khảo)SƠ ĐỒ CẤU TẠO ỐNG XI PHÔNG 1 Sơ đồ đường ống xi phôngCHÚ DẪN:1 là bể lắng chất thải rắn;  4...
1 2 3 5