Giỏ hàng

Phụ kiện đường ống

Ống và phụ tùng bằng gan dùng cho hệ thống dẫn chính chịu áp lực
Ống và phụ tùng bằng gan dùng cho hệ thống dẫn chính chịu áp lực
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2942 : 1993ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GAN DÙNG CHO HỆ THỐNG DẪN CHÍNH CHỊU ÁP LỰC Cast iron pipes ...
Ống và phụ tùng bằng thép - tên gọi ký hiệu trên sơ đồ
Ống và phụ tùng bằng thép - tên gọi ký hiệu trên sơ đồ
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚCTCVN 2979 - 79ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP - TÊN GỌI KÝ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒSteel pipes and fittings for w...
Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - phương pháp thử
Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - phương pháp thử
TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 6159 : 1996ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG - PHƯƠNG PHÁP THỬPipe lines for vapour and hot...
Ống và phụ tùng bằng thép - yêu cầu kỹ thuật
Ống và phụ tùng bằng thép - yêu cầu kỹ thuật
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚCTCVN 2980 - 79ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬTSteel pipes and fittings for Hater pipin...