Giỏ hàng

GIÁO TRÌNH VAN CÔNG NGHIỆP

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

Giáo trình

VAN CÔNG NGHIỆPNỘI DUNG

 1. VAN CỬA (GATE VALVES): ................................................................................................. 3 2.
 2. VAN ĐIỀU TIẾT (GLOBE VALVES): ..................................................................................... 11 3.
 3. VAN NÚT (PLUG VALVES):................................................................................................ 18 4.
 4. VAN BI (BALL VALVES): .................................................................................................... 22 5.
 5. VAN BƯỚM (BUTTERFLY VALVES): .................................................................................. 24 6.
 6. VAN MÀNG (DIAPHRAGM VALVES): ................................................................................ 27 7.
 7. VAN MỘT CHIỀU (CHECK VALVES): .................................................................................. 29 8.
 8. VAN AN TOÀN: ................................................................................................................ 34 9.
 9. VẬN HÀNH VAN: .............................................................................................................. 35 10.
 10. QUY TRÌNH VẬN HÀNH (OPERATING PROCEDURES): ..................................................... 37 11.
 11. VAN ĐIỀU KHIỂN (CONTROL VALVES): ........................................................................... 42 12.
 12. XỬ LÝ SỰ CỐ: ................................................................................................................... 55


Van là một thiết bị cơ khí được dùng trong công nghiệp đường ống để điều chỉnh dòng chảy của lưu chất. Giáo trình van công nghiệp giúp các bạn hiểu được nguyên lý cấu tạo và phạm vi ứng dụng của các loại Van dùng trong công nghiệp. 

Các vị trí vận hành của van

 • Khi van đóng hoàn toàn thì sẽ không có dòng chảy của vật chất đi qua.
 • Nếu như van chỉ mở một phần thì chỉ có một phần của dòng chảy đi qua, khi van ở vị trí này thì nó được gọi là đang ở vị trí điều tiết lưu lượng của dòng chảy.
 • Khi van mở hoàn toàn thì ta có dòng chảy đi qua van là cực đại.