Giỏ hàng

TCVN 11225:2015

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11225:2015

ISO 6761:1984

ỐNG THÉP - CHUẨN BỊ ĐẦU ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI ỐNG ĐỂ HÀN

Steel tubes - Preparation of ends of tubes and fittings for welding

Lời nói đầu

TCVN 11225:2015 hoàn toàn tương đương ISO 6761:1981.

TCVN 11225:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5, ng kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

ỐNG THÉP - CHUẨN BỊ ĐẦU ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI ỐNG ĐỂ HÀN

Steel tubes - Preparation of ends of tubes and fittings for welding

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định việc chuẩn bị thông thường nhất đối với các đầu ống và phụ tùng nối ống dùng cho hàn.

2  Ký hiệu

T = Chiều dày thành ống.

α = Góc vát cạnh, tính bằng độ.

c = Chiều rộng chân mặt vát đầu ống, tính bằng milimét.

D = Đường kính ngoài của ống.

3  Chuẩn bị đầu ống

Chiều dày
T
mm

Ký hiệu

Biểu tượng

Dạng đầu ống

Kích thước

α độ

Chiều rộng chân mặt vát
c
mm

T ≤ 3,2

Đường cắt vuông góc

-

-

3,2 < T ≤ 22,2

Rãnh vát phẳng chữ V

30 +5,0

37,5 ± 2,5

1,6 ± 0,8