Giỏ hàng

Nồi hơi

NỒI HƠI - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
NỒI HƠI - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 8630:2010NỒI HƠI - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬBoilers - Energy efficiency and tes...
TCVN 7704 : 2007 - Phần 17
TCVN 7704 : 2007 - Phần 17
Bảng B.15 - Giới hạn chảy 0,2% nhỏ nhất ở nhiệt độ cao của ống thép hàn điện cácbon và hợp kim thấp (ISO 9330-2 : 199...
TCVN 7704 : 2007 - Phần 16
TCVN 7704 : 2007 - Phần 16
Bảng B.12 - Cơ tính ở nhiệt độ phòng của ống thép cácbon và hợp kim thấp (ISO 9329-2 : 1997)Mác thépChỉ dẫn về nhiệt ...
TCVN 7704 : 2007 - Phần 15
TCVN 7704 : 2007 - Phần 15
Bảng B.10 - Thành phần hóa học của thép tấm cácbon và hợp kim thấp (ISO 9329-2:1997)Mác thépCSiMnPmaxSmaxCrMoNiVNbAIm...
TCVN 7704 : 2007 - Phần 14
TCVN 7704 : 2007 - Phần 14
Bảng B.9 - Giới hạn bền kéo ở nhiệt độ cao của thép tấm austenit theo Bảng B.6 (kết thúc)Mác thépChỉ dẫn về nhiệt luy...
TCVN 7704 : 2007 - Phần 13
TCVN 7704 : 2007 - Phần 13
Bảng B.9 - Giới hạn bền kéo ở nhiệt độ cao của thép tấm austenit theo Bảng B.6Mác thépChỉ dẫn về nhiệt luyệnThời gian...
TCVN 7704 : 2007 - Phần 12
TCVN 7704 : 2007 - Phần 12
Bảng B.7 - Cơ tính ở nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ cao của thép tấm austenit (ISO 9328-5 : 1991)TTMác thépCơ tính ...
TCVN 7704 : 2007 - Phần 11
TCVN 7704 : 2007 - Phần 11
Bảng B.5 - Ứng suất rão 1% ở nhiệt độ cao đối với thép nêu trong Bảng B.1 (kết thúc)Mác thépChỉ dẫn về nhiệt luyệnThờ...
1 2 3 7