Giỏ hàng

Bồn bể công nghiệp

TCVN 6289 : 2008 - PHẦN 3
TCVN 6289 : 2008 - PHẦN 3
Thử nghiệm và kiểm traSố thứ tựThuật ngữTiếng AnhMinh họa600Thử nghiệmtesting      &nbs...
TCVN 6289 : 2008 - PHẦN 2
TCVN 6289 : 2008 - PHẦN 2
Vật liệu, độ bền và ứng suấtSố thứ tựThuật ngữTiếng Anh400Vật liệumaterial401Thépsteel402Thép lặngkilled steel403Thép...
TCVN 6289 : 2008 - PHẦN 1
TCVN 6289 : 2008 - PHẦN 1
TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 6289 : 2008ISO 10286 : 2007CHAI CHỨA KHÍ - THUẬT NGỮGas cylinders - TerminologyLời nói đầuTCV...