Giỏ hàng

Ống và phụ kiện đường ống

ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC - PHẦN 2
ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC - PHẦN 2
5.5 Yêu cầu về khả năng chống thấm nướcKhả năng chống thấm nước của ống cống là khả năng chống lại sự thấm nước ra mặ...
ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC - PHẦN 1
ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC - PHẦN 1
TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 9113:2012ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚCReinforced concrete pipes for water drainingLời nói đ...
TCVN 3745 - 2 : 2008 - PHẦN 2
TCVN 3745 - 2 : 2008 - PHẦN 2
7.10. Ghi kích thước cho các máy uốn ốngKích thước được định nghĩa dựa trên cơ sở của hệ thống tham chiếu (điểm gốc) ...
TCVN 3745 - 2 : 2008 - PHẦN 1
TCVN 3745 - 2 : 2008 - PHẦN 1
TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 3745 - 2 : 2008BẢN VẼ KỸ THUẬT - BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN ĐƯỜNG ỐNG - PHẦN 2 - HÌNH CHIẾU TRỤC ĐOTe...
TCVN 3745-1 : 2008 - PHẦN 2
TCVN 3745-1 : 2008 - PHẦN 2
5. Giao nhau và nối ghép5.1. Sự giao nhau không có nối ghép phải được mô tả là đường chảy không có các nét đứt đặc tr...
TCVN 3745-1 : 2008 - PHẦN 1
TCVN 3745-1 : 2008 - PHẦN 1
TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 3745-1 : 2008ISO 6412-1 : 1989BẢN VẼ KỸ THUẬT - BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN ĐƯỜNG ỐNG – PHẦN 1: NGUYÊN...
TCVN 3745 - 3 : 2008
TCVN 3745 - 3 : 2008
TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 3745 - 3 : 2008BẢN VẼ KỸ THUẬT - BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN ĐƯỜNG ỐNG - PHẦN 3: THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI CỦA...
TCVN 10098-5:2013
TCVN 10098-5:2013
TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 10098-5:2013 ISO 21003-5:2008HỆ THỐNG ỐNG NHIỀU LỚP DÙNG ĐỂ DẪN NƯỚC NÓNG VÀ NƯỚC LẠNH TRONG ...
1 2