Giỏ hàng

GIÁO TRÌNH CẤP THOÁT NƯỚC

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

 GIÁO TRÌNH CẤP THOÁT NƯỚC

(Dùng cho học sinh chuyên ngành xây dựng dân dụng
và công nghiệp trong các trường THXD)


LỜI NÓI ĐẦU

     Giáo trình "Cấp thoát nước" được biên soạn lại trên cơ sở giáo trình " Cấp thoát nước trong nhà " của Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công nhân - Bộ Xây dựng - 1979 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp trong các trường Trung học Xây dựng.

Giáo trình gồm 7 chương như sau:

Chương I: Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước

Chương II: Mạng lưới cấp nước

Chương III: Hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng

Chương IV: Hệ thống cấp nước trong nhà

Chương V:  Khái niệm chung về hệ thống thoát nước

Chương VI: Hệ thống thoát nước trong nhà

Chương VII: Thi công đường ống


MỤC LỤC


Lời nói đầu

Chương I : Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước

      1.1. Các hệ thống cấp nước và tiêu chuẩn dùng nước

          1.1.1. Các hệ thống cấp nước và tiêu chuẩn dùng nước

          1.1.2. Tiêu chuẩn dùng nước

      1.2. Lưu lượng và áp lực trong mạng lưới cấp nước

          1.2.1. Xác định lưu lượng nước tính toán

          1.2.2. Áp lực nước trong mạng lưới cấp nước

Chuơng II : Mạng lưới cấp nước

      2.1. Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước

          2.1.1. Sơ đồ mạng lưới cấp nước

          2.1.2. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước

      2.2. Tính toán mạng lưới cấp nước

          2.2.1. Các trường hợp tính toán mạng lưới

          2.2.2. Một số giả thiết để tính toán

          2.2.3. Tính toán thuỷ lực mạng lưới cụt cấp nước

      2.3. Cấu tạo mạng lưới cấp nước

          2.3.1. Các loại ống dùng trong mạng lưới cấp nước

          2.3.2. Nguyên tắc bố trí đường ống cấp nước

          2.3.3. Chi tiết mạng lưới cấp nước

Chương III : Cấp nước cho công trường xây dựng

      3.1. Mục đích dùng nước trên công trường xây dựng

      3.2. Tiêu chuẩn dùng nước cho công trường xây dựng

      3.3. Yêu cầu chất lượng nước

      3.4. Hệ thống cấp nước trên công trường xây dựng

          3.4.1. Nguồn cung cấp nước

          3.4.2. Hệ thống cấp nước

          3.4.3. Các bộ phận của hệ thống cấp nước

Chương IV : Hệ thống cấp nước bên trong nhà

      4.1. Nhiệm vụ và các bộ phận của hệ thống cấp nước trong nhà

      4.2. Phân loại và sơ đồ hệ thống cấp nước bên trong nhà

      4.3. Áp lực trong hệ thống cấp nước bên trong nhà

      4.4. Cấu tạo hệ thống cấp nước bên trong nhà

          4.4.1. Đường ống dẫn nước vào nhà

          4.4.2. Đồng hồ đo nước

          4.4.3. Cấu tạo mạng lưới cấp nước trong nhà

          4.4.4. Thiết kế mạng lưới cấp nước trong nhà

          4.4.5. Các công trình của hệ thống cấp nước trong nhà

      4.5. Cấp nước chữa cháy

          4.5.1. Nguyên tắc chung

          4.5.2. Phương pháp chữa cháy

          4.5.3. Hình thức chữa cháy

Chuơng V : Khái niệm chung về thoát nước

      5.1. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước và các dạng nước thải

      5.2. Hệ thống thoát nước

      5.3. Sơ đồ thoát nước khu dân cư

Chương VI : Hệ thống thoát nước trong nhà

      6.1. Nhiệm vụ và các bộ phận của hệ thống thoát nước trong nhà

      6.2. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà

          6.2.1. Các thiết bị thu nước bẩn

          6.2.2. Cấu tạo mạng lưới thoát nước trong nhà

          6.2.3. Các công trình xử lí cục bộ nước thải sinh hoạt

      6.3. Tính toán mạng lưới thoát nước trong nhà

          6.3.1. Xác định lưu lượng nước thải tính toán         

          6.3.2. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước trong nhà

Chuơng VII : Thi công đường ống

      7.1. Khái niệm chung

      7.2. Các phương pháp cơ bản trong thi công

      7.3. Những dụng cụ cần thiết trong thi công đường ống

          7.3.1. Dụng cụ đo

          7.3.2. Dụng cụ thi công        

          7.3.3. Những nguyên vật liệu phụ dùng trong thi công ống

      7.4. Những quy định về thi công đường ống

          7.4.1. Quy định đối với đường ống

          7.4.2. Công tắc nghiệm thu và bàn giao công trình

          7.4.3.Công tác an toàn lao động

      7.5. Một số phương pháp kiểm tra, gia công phụ tùng thiết bị đường ống

          7.5.1. Phương pháp thử độ kín, độ chịu áp lực của phụ tùng thiết bị

          7.5.2. Các phương pháp nối ống

      7.6. Thi công đường ống cấp nước ngoài nhà

          7.6.1. Hồ sơ thiết kế và những công tác chuẩn bị

          7.6.2. Trình tự thi công

      7.7. Thi công đường ống cấp thoát nước trong nhà

           7.7.1. Hồ sơ thiết kế

           7.7.2. Công tác chuẩn bị

           7.7.3. Thi công hệ thống cấp nước trong nhà

           7.7.4. Thi công hệ thống thoát nước trong nhà

  

     Trong khi biên soạn, chúng tôi đã nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng nghiệp ở các trường bạn, song do khả năng và trình độ có hạn nên không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong có sự đóng góp ý kiến của bạn đọc.


                                                                                               Tập thể tác giả


Nguồn: Thế giới Van công nghiệp sưu tầm từ internet./.


Xem tiếp: CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC