Giỏ hàng

Van công nghiệp - bộ dẫn động quay nhiều mức cho van - Phần 2

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

Bảng 2 - Kích thước bích

Kich thước tính bằng milimet

Kiu bích

Kích thước

S vít cy hoặc bu lông

d1

d2

f8

d3

d4

h1

max.

h2

min.

F07

90

55

70

M8

3

12

4

F10

125

70

102

M10

3

15

4

F12

150

85

125

M12

3

18

4

F14

175

100

140

M16

4

24

4

F16

210

130

165

M20

5

30

4

F25

300

200

254

M16

5

24

8

F30

350

230

298

M20

5

30

8

F35

415

260

356

M30

5

45

8

F40

475

300

406

M36

8

54

8

Hình 3 - Vị trí lỗ bắt vít cy/bu lông

Mặt lắp ghép trên van phải có một rãnh tương ứng với đường kính d2; có một đầu nối trên bộ dẫn động (không bắt buộc).

Các giá trị nhỏ nhất cho kích thước h2 áp dụng cho bích với vật liệu có giới hạn chảy quy ước Rp 0,2 ≥ 200 MPa.

Kích thước được quy định dựa vào việc cung cấp đủ chỗ lắp cho các đai ốc và các đầu bu lông. Vị trí như vậy được xác định là một bán kính từ tâm lỗ bu lông có kích thước (d1 - d3)/2 và là bán kính nhỏ nhất. Hình dạng bích của cả van và bộ dẫn động ở bên ngoài diện tích này do nhà sản xuất lựa chọn.

6. Ký hiệu

Các bích được ký hiệu bằng:

- Chữ cái F;

- Hai chữ số tương ứng với giá trị d3, theo nguyên tắc được làm tròn số xuống và chia cho 10.

7. Kích thước của bộ phận dẫn động và bộ phận bị dẫn động

Các kích thước của bộ phận dẫn động và bộ phận bị dẫn động phải theo các kích thước được cho trong các Bảng 3 và 4.

7.1. Kích thước cho các cụm truyền c mô men quay và lực đy: Nhóm A

Các kích thước cho các cụm ở nhóm A phải được chỉ ra trong các Hình 4 và 5 và được cho trong Bảng 3.

Hình 4 - Bộ phận dẫn động, nhóm A

Kích thước d5 cho phép có khe hở cho cần nâng và cần không quay và cho bất kỳ cơ cấu nào để hạn chế hành trình hướng xuống của cần van quay.

a) Ví dụ cho cần nâng

Kích thước d5 cho phép có khe hở của cụm khóa cần và dẫn lực đẩy của cần không nâng và cần quay.

b) Ví dụ cho cần không nâng

Hình 5 - Bộ phận b dẫn động, nhóm A

Xem tiếp: Van công nghiệp - bộ dẫn động quay nhiều mức cho van - Phần 3

Xem lại: Van công nghiệp - bộ dẫn động quay nhiều mức cho van - Phần 1