Giỏ hàng

VAN MỘT CHIỀU (CHECK VALVES)

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

Hình vẽ dưới đây mô tả một kiểu van một chiều.

 

Trong loại van này chỉ có một phần chuyển động là cửa van được gắn liền với thân van bởi một trục bản lề. Cửa van tự do di chuyển. Khi không có dòng chảy đi qua van, thì cửa van ở vị trí đóng do khối lượng của nó. Giả sử ta có dòng chảy theo hướng từ A sang B, vì cửa van có thể tự do di chuyển nên lực của dòng chảy sẽ nâng cửa van lên vị trí mở. Khi ngắt dòng chảy thì cửa van sẽ trở lại trạng thái đóng. Điều này ngăn cản được chất lỏng chảy ngược trở lại.

 

Trong loại này hướng đi của dòng chảy tương tự như trong van điều tiết. Khi có dòng chảy từ A sang B thì lực của dòng chảy sẽ nâng cửa van lên. Khi không có dòng chảy đi qua thì cửa van sẽ tự động hạ xuống vị trí đóng ăn khớp với vòng làm kín do tỷ trọng của nó. Trong loại van này hướng của dòng chảy luôn đi từ phía dưới cửa van đi lên. Do đó loại van này chỉ sử dụng khi nó được lắp ở vị trí nằm ngang.

Khi xuất hiện dòng chảy từ A sang B, lực của dòng chảy sẽ nâng cửa van khỏi vị trí đóng. Nếu như không có dòng chảy từ A qua B nữa thì tỷ trọng của cửa van không thể kéo nó vào vị trí đóng được nữa vì lúc này cửa van ở vị trí nằm ngang.

Do vậy loại van một chiều này chỉ hoạt động một cách chính xác khi nó được lắp đặt ở vị trí nằm ngang. Nên loại van này còn được gọi là van một chiều ngang.

 

Khi xuất hiện dòng chảy từ điểm A sang B, lực của dòng chảy sẽ nâng van này lên khỏi vị trí đóng. Khi không có dòng chảy nữa thì tỷ trọng của cửa van sẽ kéo nó lại vị trí đóng. Loại van này được lắp đặt để hoạt động ở vị trí đứng.

 

Trong loại van này cửa van có dạng viên bi, nó là phần điều chỉnh dòng chảy vật chất. Khi xuất hiện dòng chảy thì áp suất hay lực của dòng chảy sẽ nâng viên bi lên khỏi vòng làm kín. Khi không có dòng chảy nữa thì nó sẽ ở lại vị trí đóng nhờ tỷ trọng. Van một chiều loại này cũng có hai kiểu thiết kế để hoạt động ở vị trí nằm ngang và vị trí thẳng đứng.