Giỏ hàng

Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - cấp I - Phần 12

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

G.3 Giải thích đối với các thiết bị phụ dùng cho đường ống của vòng bít                  

CHÚ THÍCH: Các ký hiệu đang được nghiên cứu trong các Ban kỹ thuật ISO/TC 10 “Bản vẽ kỹ thuật” và ISO/TC 145 “Các ký hiệu bằng hình vẽ". Các tài liệu viện dẫn có liên quan được chỉ dẫn trong cột "Ghi chú".

Mã ký hiệu

Ký hiệu

Tên gọi

Ghi chú

10

 

Van

 

11

Van ngắt

ISO 3511-1 : 1977, 3.4

12

Van điều chỉnh áp suất hoặc lưu lượng bằng tay

 

13

Van điều chỉnh tự động

ISO 3511-1:1977, 3.4 và 3.5.1

14

Van điều chỉnh áp suất tự động

 

15

Van nam châm điện

ISO 3511-1:1977, 3.4

ISO 3511-2:1984, 6.4.4

16

Van kiểm tra

 

17

Van giảm áp

 

20

 

Vòi phun

 

21

Vòi phun không điều chỉnh được

 

22

Vòi phun điều chỉnh được để điều chỉnh áp suất và lưu lượng

 

30

 

Bộ lọc lưới và bộ lọc sàng

 

31

Bộ lọc sàng

 

32

Bộ lọc lưới

ISO 3511-3:1984, 3.5.1.4

40

 

Dụng cụ ch báo

 

41

Dụng cụ chỉ báo áp suất

 

42

Dụng cụ chỉ báo nhiệt độ

TCVN 1806-1:2009 (ISO 1219-1:1991), 10.1.2

43

Dụng cụ chỉ báo lưu lượng

ISO 3511-1:1977, 6.1.1

44

Dụng cụ chỉ báo mức

ISO 3511-1 : 1977, 6.1.6

50

 

Công tắc

 

51

Công tắc áp suất

 

52

Công tắc mức

 

53

Công tắc lưu lượng

 

54

Công tắc nhiệt độ

 

60

 

Thiết bị

 

61

Xyclon

 

62

Xyclon có van điều chỉnh bằng tay trên đường ống có tạp chất

 

63

Bộ trao đổi nhiệt

ISO 7000:1989, 0111

64

Thùng chứa (két)

ISO 3511-3:1984, 3.5.1.3

65

Thùng chứa có màng chắn

 

66

Thùng chứa có bộ khuyếch đại áp suất

 

67

Thùng chứa có sự phun chất lỏng của thiết bị nạp lại

 

68

Bơm tuần hoàn

ISO 7000:1989, 0134

69

Động cơ điện

 

70

Ống xoắn làm mát

 

71

Bộ đốt nóng thùng chứa bằng điện