Giỏ hàng

TCVN 2360 – 78 - Phần 1

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2360 – 78

ĐÁY ÊLÍP GẤP MÉP BẰNG THÉP DÙNG CHO BÌNH CHỨA THIẾT BỊ VÀ NỒI HƠI - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Ellip soidal dished hedes flanged made of steel for vessels apparatus and boilers - Basic dimensions

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đáy elip gấp mép bằng thép cacbon, thép hợp kim, thép hai lớp có chiều dày thành từ 4 đến 100 mm dung cho các thùng chứa, thiết bị và nồi hơi có đường kính từ 133 đến 4500 mm.

Kích thước của đáy định vị theo kích thước ngoài phải theo hình 1 và 1 bảng 1. Chiều cao của phần elip hH = 0,25 DH